Formannskapet sitt vedtak rundt Hovlandshagen Utvikling AS var lovleg