Kurt Henning Ådnanes: Er utolmodig på vegner av klimaet

foto