Eldrerådet i Bømlo er nøgd med arbeidssituasjonen

foto