Laksenæringa kan spare 1,5 milliardar kroner på laksetransporten