Reguleringsplanen for ny veg Notland-Mosterhamn: Eitt steg nærare godkjenning

foto