Har forska i tre år på lagring av energi i hydrogengass

foto