Legg ansvaret for elendig veg forbi vegprosjektet på fylkeskommunen