Kan gå mot løysing på den dårlege vegstandarden ved Hopasletta