Fleire ungdommar på Bømlo, enn resten av landet, har hatt hol i tennene før dei er 18 år