Klarte ikkje krava til ventetid og fristbrot

foto