Bedehuset i Rubbestadneset får besøk av biskopen i Bjørgvin