Regjeringa vil vidareføre elektronisk billettering på ferjene