Styrkjer seg med ny administrerande direktør i ei tid med solid ordrereserve

foto