25 stemte for kommunedirektøren sitt framlegg om Bømlopakke ll

foto