Opphevar alle vedtak om skadefelling av grågås på Bømlo