Private barnehagar med nær 1 milliard kroner i overskot i fjor