Foto: Pål Solli Paulsen

Å gi lyst på livet, og evne til å meistre det

Slik er livet på innsida av skuleskipet Gann.