Frelsesarmeen: – Fleire foreldre droppar klede og utstyr som barna treng