Flytrafikken til utlandet nærmar seg nivået før koronapandemien