– Skal kystkulturen overleva på Geitung, så er det avhengig at øya blir brukt