Stokka litt om i utval for areal og samferdsle

foto