Er tilsett som ny informasjons- og administrasjonsleiar

foto