Bondelaget meiner klimamål kan nåast utan å kutte i areal og norsk kjøt