Regjeringa vurderer å dekkje avbestilte reiser

foto