Vegen til vallokalet vart sperra av asfalteringsarbeid: - rullestolbrukar kom ikkje fram