Kommentar til Folgerø-Holm sitt innlegg «Bømlo, den historielause kommunen?»