Lærlingauke i Hordaland vekkjer nasjonal oppsikt

foto