Elevundersøkinga 2019: Elevar på mellomtrinnet er blitt mindre motiverte

foto