HVL styrkjer studietilbodet: — Me veit at behovet for lærarar er stort