Revidert Bømlopakke: Kommunen skundar på for å få vegbygginga i gang raskast råd