Teca AS kjøper seg opp i TekniskBureau i Stavanger

foto