Kommuneplanen skal ut på høyring før sommaren

foto