Elbilistar skal betale 70 prosent av ordinær takst