Dette seier kommunen om digitale læremiddel i skulen