Gras blir byta ut med kunstgras: – Fyllmassen vert truleg kork