Sammy Olsen er innvald som 2. vara til verv i fiskarlaget