Slik ser det ut når 32 førsteklassingar byrjar på skulen