Over 570 farlege arbeidsplassar stengt av Arbeidstilsynet

foto