Tek opp rasisme i interpellasjon til kommunestyret i kveld