Over 70 prosent av inntektene til avisene kjem framleis frå papir

foto