Helse Fonna: Liten auke i pasientar innlagt med korona