Skulebruksplanen: — Det er viktig at alle blir høyrt! Ikkje berre den sterkaste part

foto