Ekspertar ventar ny koronabølgje til hausten

foto