Tok med seg døtrene på kvinnedagsmarkering: - Me er glade for at me tok med oss jentene hit i kveld, seier Frida Nordtun, som her sit saman med Elisabeth Haugen, Olivia Rasmussen Nesse, Ronja Evina Haugen, Tuva Nordtun, og Tina Rasmussen Nesse. Foto: Håvard Hammarstrøm

Tok med seg døtrene og feira kvinnedagen i Moster Amfi

Kvinnedagen 8. mars vart feira med parolar, taler og god mat i Moster Amfi. Blant dei kring 60 i Amfisalen var det tre mødrer som hadde med seg døtrene sine. - Eg er veldig glad for at me fekk med oss jentene hit i kveld.