Spurte om kommunen vil leggja ut næringsareal mellom Stokkabekken og Gassasundet

foto