Betalte 50 millionar meir for drivstoff i år enn i fjor