Sterk avslutning på kjøpesentera førte til god julehandel også i år

foto