MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord» ut av drift frå februar