Val 2023: Ikkje endring i dagens maktbalanse

foto