Det er flest bebuarar med ikkje-etnisk norsk bakgrunn

foto